03/06/2021 Succéprojektet Språkambassadörerna utvidgar sin verksamhet – ”Svenskan har blivit ambassadörernas hjärtesak”

Sofie Fogde/SPT
3.6.2021 16:20 Uppdaterad 3.6.2021 16:20 Premium

Språkambassadörernas mål var att göra 300 skolbesök fram till våren 2021. Efterfrågan var dock mycket större: i maj hade projektet besökt över 944 skolgrupper.

Språkambassadörerna, ett tvåspråkigt projekt som lanserades 2019, har visat sig vara ett mycket lyckat koncept. Konceptet innebär att så kallade språkambassadörer besöker skolor och berättar om sin egen upplevelse av att lära sig det andra inhemska språket.

–  Målet var att göra 300 besök fram till våren 2021, men i slutet av maj hade vi gjort 944 besök, säger Jaan Siitonen, projektledare för Språkambassadörerna.

Nu tar man stegvis projektet till nya höjder med hjälp av bland annat Svenska kulturfondens bidrag. Utvecklingen har man delvis coronaepidemin att tacka för, eftersom man blev tvungen att utveckla distansverktygen.

–  Geografiska utmaningar försvann. Nu kunde vi även börja använda oss av ambassadörer som bor i Sverige, säger Siitonen.

Möjligheterna i Finland

I höstas lanserades ett nytt pilotprojekt som kallas ”Träffa en finne som studerar i Sverige”. Besöken riktas till finskspråkiga elever som går en valbar kurs i svenska. Siitonen säger att responsen har varit överväldigande positiv.

–  Det kan vara första gången som eleverna konkret hör hur det är att flytta till och studera i Sverige – även känslomässigt, säger Siitonen.

Konceptet har också inspirerat svenskar som bor i Finland. Enligt Siitonen finns det nu planer på att svenskar ska få besöka svenska skolor för att berätta om möjligheterna som finns i Finland.

– Projektet är i samarbete med Åbo Akademi och Helsingfors universitet. Tanken är att projektet ska starta i höst.

Orsakerna till framgång

Enligt Siitonen finns det ett flertal orsaker till att projektet Språkambassadörerna varit så framgångsrikt. Till exempel var det mycket lättare att hitta ambassadörer än vad man hade räknat med.

–  Det finns många finskspråkiga finländare i det här landet som har en bra attityd till det svenska språket och som är stolta över sin berättelse. Vi har inte ens gjort någon stor kampanj kring det hela.

annons

–  Svenskan har blivit ambassadörernas hjärtesak, fortsätter Siitonen.

Han säger att efterfrågan har varit speciellt stor i Kuopio, Villmanstrand och Lahtis och man siktar alltid på att ambassadören ska ha en lokal koppling till platsen hen besöker.

–  När ambassadörerna kommer från samma område är det lättare för eleverna att identifiera sig. ”Om hon eller han gjorde det här så kan jag det också”.

På finska i svenska skolor

I höstas påbörjades också besök i svenskspråkiga skolor med språkambassadörer som lärt sig finska. Hittills har nästan 50 skolor fått besök.

–  Besökens innehåll är lite annorlunda. Det är inte väsentligt att betona nyttan med att kunna finska i Finland. Det handlar mer om rädslan för att prata finska och upplevelsen av att man borde kunna språket, säger Jaan Siitonen.

Oavsett målgruppen är det viktigt att ambassadören också pratar om utmaningarna med att överkomma rädslan för språket. Samtidigt har Siitonen har överraskats över hur bra inställning till exempel finskspråkiga elever har till det svenska språket.

Nationellt språkkafé

Språkambassadörerna har också gjort ett pilotförsök med ett virtuellt språkkafé tillsammans med föreningen Luckan i Helsingfors.

– Vi överraskades av hur många som deltog från andra länder och ville prata svenska och bekanta sig med den finlandssvenska kulturen.

Jaan Siitonen säger att man nu har ansökt om finansiering för att utveckla konceptet till ett nationellt språkkafé med en egen webbplats där alla olika språkkaféer kunde samlas.

–  Det skulle lite motsvara bokning av träningstimmar på ett gym. Det skulle finnas teman, språknivå och vem som leder diskussionen.

–  Våra ambassadörer kunde då berätta om språkkaféerna under sina besök i skolorna. En av de största utmaningar är att hitta ett ställe för eleverna att prata svenska när de väl låtit sig inspireras. Språkkaféer kunde vara en lösning.

Scroll to Top